Kakovost življenja – kako jo izboljšati?

Kaj je kakovost življenja?

Kakovost življenja 600x400

Definicija pojma kakovost življenja je zelo relativna. Še posebej v časih, ko je materialno blagostanje ljudi čedalje večje. Vsaj v razvitem delu sveta. Nivo sreče ljudi pa žal ne sledi temu trendu. Znanstveno je dokazano, da bruto domači proizvod (ki je merilo za materialno blagostanje) ne vpliva na to, koliko so ljudje srečni. To je potrdila raziskava v ZDA, ki zajema obdobje od 1946 do 2008. Britanska raziskava iz leta 2016 ugotavlja, da na srečo ljudi vplivata dve glavni področji: zdravje in odnosi. Pojem »zdravje« zajema telesno, čustveno in duhovno zdravje. Pojem »odnosi« vključuje odnose v različnih oblikah: v družini, na delu in v družbenem okolju. Težave na teh dveh področjih so v večini primerov tudi glavni motivator zato, da se ljudje podajo na pot osebne rasti. Kljub temu, da omenjeni raziskavi tega ne dodajata, bi dvema glavnima področjema dodal še tretje področje. Materialno blagostanje.

Večina ljudi se poda na pot osebne rasti zaradi težav na enem od teh treh področij.

Kako izboljšati kakovost življenja?

Na kratko: naučiti se moramo sprostitvenih tehnik.  Zanimivo je, da udeleženci mojih programov med največje rezultate večinoma štejejo rezultate na področju zdravja in dobrega počutja. Po pogovorih pa lahko trdim, da imajo največ rezultatov na odnosih… Mogoče pa nas kakšne bolečine, načeto zdravje ali slabše počutje veliko bolj nagovorijo, kot skrhani odnosi s sodelavci, strankami ali bližnjimi. Se vam zdi, da bi lahko to dvoje med seboj povezali – da na naše počutje (predvsem) vpliva to, kakšne imamo odnose s soljudmi? O tem bom pa pisal kdaj drugič… 🙂

Vsakdanji stres bistveno vpliva na našo kakovost življenja. V nadaljevanju je povezava do videa, kjer sem povedal nekaj idej o tem kako izboljšati kakovost življenja.

Več v videu, ki je bil posnet 15.2.2017 na poslovnem zajtrku podjetniške skupine BNI Karantanija.

Bizi na Izi – BNIBizi na Izi – BNI – prenos zagotovi Prenos vŽIVO.si

Posted by Bizi na izi on Tuesday, February 14, 2017