Pravno obvestilo

 

Lastnik spletnega mesta www.bizinaizi.si je GETAS d.o.o., Malgajeva ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju GETAS). S tem spletnim mestom upravlja lastnik spletnega mesta. Vsebine na tem spletnem mestu so last GETAS. Podjetje GETAS je spletno mesto izdelalo in oblikovalo.

 

Vsebina na spletni strani

GETAS ima kot lastnik in upravljavec spletnega mesta ekskluzivno pravico do priprave vsebine na spletnem mestu. GETAS ima pravico vsebino kadarkoli spremeniti ali odstraniti, brez kakršnegakoli obvestila uporabnikom spletne strani.

GETAS se trudi po najboljših močeh, da zagotovi točne in celovite informacije na spletnem mestu. Kljub trudu pa lahko pride do napak in nepravilnih informacij na spletnem mestu. GETAS ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilnih informacij na spletnem mestu.

Vsa vsebina na spletni strani je informativne narave in ne predstavlja strokovnega nasveta. Uporabnik spletnega mesta se je dolžan pred sprejemom kakršnekoli življenjske odločitve ali izvajanjem vaj in metod, o katerih je izvedel preko te spletne strani, posvetovati s strokovnjakom. Posameznik se je dolžan o uporabi kakršnihkoli informacij, ki se nahajajo na tem spletnem mestu, predhodno posvetovati tudi z osebnim zdravnikom, še zlasti v kolikor ima posameznik diagnosticirane težave, ki so povezane s psihičnim stanjem posameznika, kamor sodijo primeroma, a ne izključno: depresija, anksioznost, motnje koncentracije, napadi panike, idr.

 

Uporaba spletne strani

GETAS ne jamči za učinkovito delovanje spletne strani, niti ne zagotavlja nemotenega dostopa do spletne strani. Spletna stran je na voljo ˝takšna kot je.˝ Posameznik spletno mesto uporablja na lastno odgovornost. GETAS ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi vam nastala zaradi uporabe te spletne strani. Nekatere povezave na tej spletni strani vodijo do spletnih strani, nad katerimi GETAS nima nadzora. Nekatere povezave na tej spletni strani vodijo do spletnih strani, nad katerimi GETAS nima nadzora. Za vsebino in posledice uporabe teh spletnih strani GETAS ne prevzema nobene odgovornosti.

GETAS ne jamči, da je spletno mesto brez virusov ali drugih škodljivih datotek, ki bi lahko škodovale uporabniku. GETAS ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi uporabniku nastala v primeru, virusnega napada oz. podobne škodne situacije.

 

Intelektualna lastnina

GETAS je izključni lastnik in nosilec pravic intelektualne lastnine, ki je objavljena na spletnem mestu. GETAS je nosilec avtorske pravice in pravic industrijske lastnine, ki so povezane s spletnim mestom. Uporabnik spletnega mesta z interakcijo s spletnim mestom ne pridobi nikakršne pravice do uporabe avtorske pravice GETAS in/ali katerekoli druge pravice industrijske lastnine, ki pripada GETAS ali tretji osebi, ki objavlja svojo vsebino na spletnem mestu.

Uporabnik spletnega mesta nima pravice uporabljati intelektualne lastnine GETAS izven rabe, ki je skladna z namembnostjo spletnega mesta. Raba, ki bi presegala takšno namembnost je dovoljena le ob izrecnem in predhodnem dogovoru z GETAS.

 

Zaključno

Če katero od določil teh pogojev uporabe spletne strani ni skladno z določenim zakonom ali zakonskim redom, potem:

  • se določilo smiselno prevede v konkreten zakon ali zakonski red, da bo učinkovalo tako, kot je mišljeno v teh pogojih uporabe spletne strani;
  • v ostalih zakonih ali zakonskih redih ostanejo vsa določila nespremenjena.

To pravno obvestilo o pogojih uporabe spletne strani www.bizinaizi.si velja od 1.1.2018.

Več informacij: info@bizinaizi.si.