Motivacija za delo je v nas samih

Motivacija za delo je odvisna od več dejavnikov

Pred kratkim sem med udeleženci delavnice na temo motivacije opravil raziskavo. Udeleženci so ocenili koliko je njihova motivacija za delo odvisna od spodaj naštetih štirih dejavnikov:

Analiza rezultatov ankete (glej sliko spodaj) je pokazala, da je več kot polovica udeležencev (56%) mnenja, da je motivacija za delo v največji meri odvisna od okolja, v katerem se posameznik giblje. Sledijo osredotočenost in jasni cilji (19%), pozitivna naravnanost (13%) ter samozaupanje (12%). V diskusiji z udeleženci smo ugotavljali, da delovno okolje ne vpliva pozitivno na njihovo delovno vnemo. Zanimiv je podatek, da so bili udeleženci iz javnega sektorja. Dejstvo je, da v javnem sektorju prevladuje izrazito toga organizacijska struktura z veliko (včasih celo nasprotujočih si) pravil in birokracije.

 

Motivacija za delo po dejavnikih - rezultat raziskave

 

Kako se motivirati?

Že v enem od prejšnjih člankov sem opisoval različne vidike motivacije. Poznamo pozitivno in negativno motivacijo. Pozitivna motivacija je tista, ki nas notranje napolnjuje, negativna pa nas izčrpava. Težiti bo torej morali k temu, da bi iskali pozitivno motivacijo. Le to vidim v dveh oblikah: (1) delo razumemo kot opravljanje svojega poslanstva, kar nas samo po sebi napolnjuje, in (2) delo jemljemo kot priložnost za osebno rast. V nadaljevanju podajam nekaj idej o tem kako lahko samo poiščemo v sebi pozitivno motivacijo.

1. Opravljanje poslanstva

Nič ne zadovolji in motivira človeka bolj njegov lastni občutek, da na tem svetu opravlja določeno poslanstvo. Zelo pomembno se mi zdi, da posameznik, ki je zaposlen v neki organizaciji razume njeno poslanstvo in se z njim poistoveti. Velikokrat na delavnicah ugotovim, da ljudje zamenjujejo poslanstvo z aktivnostmi, ki jih opravljajo. Kako bo vegan lahko delal v restavraciji s hamburgerji? Kako bo delovno mesto zdravnika zasedal nekdo, ki je sebično obrnjen k sebi in se večinoma ne zmeni za druge ljudi, ampak mu je najpomembnejši status, ki ga zdravniki imajo v sodobni družbi? Kako bo lahko svoje delo dobro opravljala administrativna asistentka, ki ji je administrativno delo za računalnikom in dolgotrajno sedenje odveč, hkrati pa ji tudi redoljubnost in vestnost nista najbolj blizu? Če se torej zaposleni lahko poistoveti s poslanstvom, ki ga opravlja organizacija, bo to pozitivno vplivalo na njegovo motivacijo za delo in s tem posredno tudi na kvaliteto opravljenega dela. Kvaliteta opravljenega dela posameznikov se na koncu odraža v kvaliteti opravljanja poslanstva organizacije in s tem tudi v njeni uspešnosti.

2. Osebna rast

Vsak se lahko sam odloči, kako bo dojemal okolje, v katerem se je znašel. Lahko se pritožujemo v nedogled in za svojo nemotiviranost za delo (in s tem nezadovoljstvo na delovnem mestu) krivimo okolje. Vendar na ta način ne bomo prišli daleč, saj se bomo samo poglabljali v spiralo nezadovoljstva in negativne energije… Smiselno bi torej bilo, da pogledamo širši vidik svojega bivanja na planetu Zemlja. In to je priložnost za osebno rast in pridobivanje modrosti. Pri osebni rasti gre za opuščanje miselnih vzorcev, ki nas delajo čustveno negativne in ki nam znižujejo našo energijsko vibracijo. V nemotivirajočem okolju je lahko veliko situacij, ki nam pokažejo na naše negativne miselne vzorce (oziroma blokade). Če se torej odločimo, da bo okolje poligon za naš osebnostni trening, lahko vidimo v vsem skupaj nek smisel…

 

 

3. Zamenjava okolja

Če ugotovimo, da v določenem okolju ne moremo več napredovati, je čas, da ga zamenjamo. Sam svojim strankam ne svetujem takojšnje zamenjave službe (ali tudi odhoda iz partnerske zveze). Pomembno se je zavedati, da je okolje lahko dober poligon za naš trening. Zamenjavo svetujem v primeru, ko ugotovimo, da smo v določenem okolju opravili vse teste in da ne moremo več naprej rasti.

4. Spodbudno okolje

Če želimo izboljšati svoje počutje in zavzetost za delo, se lahko tudi priključimo kakšnim skupinam, ki nam pomagajo do osebne rasti. Skupina ima magično moč.  Znanstveno je dokazano, da tako imenovane mastermind skupine lahko znatno pripomorejo k posameznikovi osebni rasti in poslovnemu uspehu. V ta namen smo ustanovili Bizinaizi Mastermind skupino, ki se dobiva trikrat tedensko in pomaga udeležencem do osebnega in poslovnega preboja.

 

P.S.: Pri brskanju po spletu sicer lahko pod ključno besedo motivacija za delo najdemo veliko različnih nasvetov. Nekaj zanimivih je v priloženih povezavah migimigi in mojedelo.