Zadovoljstvo na delovnem mestu se da doseči

Zadovoljstvo na delovnem mestu v sodobni družbi je slabo

Koliko ljudi poznate, ki jim je izraz zadovoljstvo na delovnem mestu domač? Po pravici povedano, jih jaz poznam bolj malo… Večina ljudi se namreč nad svojo službo pritožuje. Revija Forbes v članku z naslovom “The top 10 factors for on the job employee happiness” navaja študije, ki ugotavljajo, da je le 13% zaposlenih angažiranih. Lahko bi rekli, da je takšen odstotek zaposlenih “pri stvari.” To pomeni, da so na delovnem mestu zadovoljni in delajo z veseljem. Lahko si predstavljamo kako to vpliva na produktivnost. Na spletu lahko najdemo rezultate različnih raziskav, ki se ukvarjajo s tem kako povečati zadovoljstvo na delovnem mestu. Zanimivo je, da zelo redke študije navajajo plačo kot glavni dejavnik za zadovoljstvo na delovnem mestu. V zgoraj omenjenem članku je navedenih nekaj faktorjev, ki naj bi vplivali na zadovoljstvo na delovnem mestu: transparentnost, plača, dobri odnosi med sodelavci in nadrejenimi, finančna stabilnost delodajalca, možnost za razvoj kariere,…

Zadovoljstvo na delovnem mestu

Revija Inc. v članku z naslovom “7 Ways to Improve Employee Satisfaction” navaja sedem načinov, s katerimi lahko delodajalci prispevajo k večjemu zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. Ti dejavniki so: dati zaposlenim več nadzora (npr. fleksibilni delovni čas, sodelovanje pri ureditvi delovnih mest,…), zaposlenim olajšati stres zaradi vožnje v službo (npr. delo na daljavo, fleksibilni delovni čas,…), prenehati z zapravljanjem časa (npr. skrajšanje sestankov, telekonference, boljša organizacija delovnih mest,…), spodbujati druženje med zaposlenimi (npr. druženje v prostem času ali sodelovanje v dobrodelnih akcijah), spodbujati zdrav način življenja (npr. vadba med delovnim časom,…), ustvariti vzdušje rasti (npr. možnost za učenje, nagrade ob dosežkih,…), prekiniti rutino (npr. presenečenja, službene zabave,…).

Dejavniki, ki preprečujejo zadovoljstvo na delovnem mestu

Službeno življenje nam lahko grenijo različni dejavniki:
– šefi, ki gledajo samo nase in jim za sodelavce ni mar, poleg tega pa sploh ne znajo komunicirati s podrejenimi;
– sodelavci, ki se do nas obnašajo neprofesionalno ali nekolegialno, mogoče nam celo mečejo polena pod noge;
– stranke, ki so čedalje bolj zahtevne, včasih jih je preveč, včasih premalo;
– lastniki, ki jih zanima samo denar – in to čim več;
– država, ki si izmišlja nemogoče predpise, davčna bremena pa itak ne dovolijo firmam normalnega poslovanja;
– svetovna gospodarska situacija, ki pred nas postavlja vedno nove zahteve, pa še krize se pojavljajo čedalje pogosteje (oziroma lahko rečemo da je kriza postala že kar stalnica);
– konkurenca, ki nam ne dovoli da bi si vsaj malo oddahnili, za dosego svojih ciljev pa uporablja včasih celo nemoralne pristope;
– nove tehnologije, ki nas silijo v to, da se moramo stalno nekaj na novo učiti;
stres, ki je najpogostejši vzrok za bolniške odsotnosti in nastane kot posledica vseh zgoraj naštetih dejavnikov.

Kot vidimo iz zgoraj napisanega, je veliko dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo na delovnem mestu. Zaposleni pa ima vpliv na zelo malo od teh dejavnikov.

stres2

Zadovoljstvo na delovnem mestu iz energijskega stališča

Če se hočemo naučiti kako doseči zadovoljstvo na delovnem mestu, moramo razumeti zakaj sploh hodimo v službo. Zanimivo je dejstvo, da ljudje hodimo v službo šele zadnjih nekaj stoletij. Pred tem ljudje niso hodili v službo, pa so ravno tako preživeli (no ja, če smo čisto natančni, niso preživeli, saj so vsi umrli… 🙂 ). Najprej pa moramo razumeti zakaj sploh živimo. Iz energijskega stališča je naše življenje namenjeno temu, da si dvigujemo energijski potencial, oziroma vibracijo. To pa dosežemo tako, da čistimo svojo dušo. Iz nje je treba odstraniti balast oziroma negativne zapise, ki nam zbijajo vibracijo. To dosežemo tako, da v življenju dobivamo izkušnje, skozi katere se učimo. Izkušnje nam spreminjajo pogled na svet in s tem spreminjajo zapise v naši duši. Znanost v sodobnem času celo dokazuje, da se nam z izkušnjami spreminja celo zapis DNK. Tako se zelo hitro razvija znanstvena disciplina epigenetika. Bolj neprijetne izkušnje nam omogočijo večje učenje. Vsem je znan rek: “Kar te ne ubije, te ojača.” Večina starih ljudi na vprašanje: “Ali bi bil še enkrat mlad?” odgovori nekako takole: “Bi bil še enkrat mlad, vendar s pametjo, kot jo imam sedaj.” To pomeni, da so se v življenju skozi izkušnje veliko naučili in s tem spremenili sebe in svojo vibracijo. V sodobnem času predstavlja služba pomemben del našega življenja in kot takšna predstavlja pomemben poligon za našo rast. Služba je torej namenjena pridobivanju izkušenj in naši osebni rasti. To pomeni, da imamo vsak dan v službi priložnost za učenje.

zadovoljstvo-na-delovnem-mestu-600x400

Kako doseči zadovoljstvo na delovnem mestu

Če gledamo na službo kot na poligon za našo osebno rast, lahko popolnoma spremenimo svoj pogled na službeno življenje. Iz nepotrebne ječe lahko postane zanimiva priložnost, pri kateri imamo vsak dan možnost opazovati katere situacije nas vržejo iz tira in kateri naši zakoreninjeni vzorci stojijo izza tega. V nadaljevanju podajam nekaj nasvetov, s pomočjo katerih boste lahko drugače gledali na svojo službo in situacije, ki se tam dogajajo.

Bodite hvaležni za svojo službo. Poleg tega, da nam služba zagotavlja finančna sredstva za življenje, nam omogoča tudi našo osebno rast. Ste že kdaj pomislili na službo na ta način: “Moram biti hvaležen za svojo službo. Lahko treniram osebno rast, pa še plačano dobim za to.” Ste že kdaj začutili hvaležnost za svojo službo? Poskusite se vsak večer zahvaliti za službo in vse kar se je v njen dogajalo tisti dan.

Nevšečnosti razumite kot priložnost za rast. Situacije s katerimi se srečujemo v službi nam zelo hitro pokažejo na naše vzorce (zapise), ki nas spravijo v negativna čustva in nas naredijo energijsko nepretočne. Sam se velikokrat opomnim, da je vse negativno (oziroma tisto, kar ni v skladu z mojimi pogledi in pričakovanji) samo priložnost, da se bolje spoznam in pridobivam modrost. Ko boste naslednjič naleteli na kakšno neprijetno situacijo v službi, poskušajte poiskati vzorce v sebi, ki so povzročili, da ste situacijo dojeli kot neprijetno.

Naučite se tehnik za obvladovanje stresa. Vse neprijetne situacije, ki jih doživimo, nas spravijo v zakrčen, energijsko nepretočno stanje. V takšnem primeru je prvi korak ta, da se čimprej poskušamo spraviti v energijsko pretočno stanje. Eden od takšnih načinov je energijsko sproščanje. Včasih pa zadostuje že, če trikrat globoko vdihnemo in glasno izdihnemo.

Tehnik sproščanje se lahko naučite na kakšnem od dogodkov bizinaizi ali v okviru osebnega mentorstva eCOACHING.