Vodstvene kompetence so ključ za razvoj podjetja

Zakaj so vodstvene kompetence tako pomembne v podjetjih?

Stavek »Usposobljeni sodelavci so ključna konkurenčna prednost podjetij.« je danes postal že uveljavljena fraza. Veliko ljudi o tem govori, bolj malo pa se jih zaveda kaj to v resnici pomeni. V svoji 12 letni praksi na področju poslovnega svetovanja sem imel priložnost pobliže spoznati več kot 100 podjetij v Sloveniji in tujini. Na osnovi lastnih izkušenj lahko trdim, da fraza na začetku tega sestavka res drži. Ko sem po zaključenem doktoratu začel delati na področju poslovnega svetovanja, sem ugotovil, da imam zelo veliko strokovno-tehničnih znanj. Tisto, kar sem pa pri praktičnem delu pogrešal, pa so t.i. mehka znanja (oziroma vodstvene kompetence), ki jih naše (še posebej tehnično usmerjene) šole zelo slabo pokrivajo. Hitro sem se namreč znašel pred izzivi kot so npr. vodenje sestanka, priprava predstavitve, pisanje poročil, komunikacija in motiviranje sodelavcev.

V večini podjetij se dogaja, da vodje na praktično vseh nivojih postanejo ljude, ki so se v preteklosti izkazali s svojo strokovnostjo in zavzetim delom. S takšnim načinom izbire vodstvenega kadra seveda ni nič narobe. Narobe pa je, da so to običajno tehnični strokovnjaki, ki jim manjkajo vodstvene kompetence in izkušnje na vodstvenih delovnih mestih. Podjetje je torej izgubilo dobrega strokovnjaka in dobilo slabega vodjo…

Dejstvo je, da so vodstvene kompetenece veščine, ki se jih da naučiti. Med njih spadajo motivacija, samomotivacija, osebni razvoj, veščine samoorganizacije oz. osebne učinkovitosti, učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, situacijsko in ciljno vodenje, ustvarjalno mišljenje, timsko delo, motivacija za učenje, povečanje fleksibilnosti, ugotavljanje lastnih potencialov, upravljanje s stresom ter upravljanje s časom. Vodstveni kader v podjetjih je tisti, ki sodelavce vodi v smeri doseganja ciljev, ki jih definirajo lastniki oziroma uprava. Podjetje ne more uresničiti strateških ciljev (pa če so še tako dobri) brez ustrezno usposobljenih in motiviranih vodij na vseh ravneh.

Država podpira podjetja, da razvijajo vodstvene kompetence zaposlenih

Tudi državne institucije se čedalje bolj zavedajo, da je konkurenčnost podjetij odvisna predvsem od zaposlenih, njihovega znanja in motiviranosti. Zato je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavil javni razpis, katerega glavni namen je podpirati sistematični razvoj zaposlenih v podjetjih. Razpis je namenjen vzpostavitvi sistemov kariernega razvoja zaposlenih.

Med izbranimi izvajalci usposabljanj za mehka znanja je tudi podjetje GETAS s Programi bizinaizi. Programi bizinaizi so usmerjeni v razvoj zaposlenih na področju mehkih znanj. Udeleženci lahko pridobijo praktične vodstvene kompetence za samostojno vodenje organizacijskih enot. Podjetja lahko povečajo svojo konkurenčnost tako, da omogočijo svojim sodelavcem, da razvijajo svojo osebnost in svoje vodstvene kompetence. S tem pa pridobijo ustrezno usposobljen vodstveni kader, ki bo sposoben sodelavce voditi in motivirati za doseganje strateških ciljev.

Dodatne informacije v zvezi s treningom bizinaizi: info@bizinaizi.si