Je življenje brez stresa v sodobnem času sploh možno?

vito-banner

Je življenje brez stresa v sodobnem času sploh možno?

(članek je bil objavljen v marčevski številki spletne revije zdravo.si)

test stresa 21-30

Kaj je stres?

Sodobnega življenja si skoraj ne moremo več predstavljati brez stresa, saj nas spremlja na vsakem koraku. Raziskave so pokazale, da je skoraj 90% obiskov pri splošnih zdravnikih in več kot 75% izostankov z dela posledica stresnega življenja. Veliko avtoimunskih kroničnih bolezni sodobnega časa nastane zaradi dolgotrajne izpostavljenosti stresnemu načinu življenja (diabetes, povečan krvni tlak, migrene, alergije, rak,…).

Telo se na stres odzove s tipičnimi znaki, kot so: hitrejše bitje srca, hitrejše dihanje, povečano izločanje adrenalina, povečanje krvnega tlaka in mišične prekrvavitve, nespečnost, previdnosti in pozornosti, nezmožnost koncentriranja, glavoboli, tresenje rok,… Ti simptomi vplivajo praktično na vse vidike našega življenja: telesno zdravje, čustveno stabilnost, ter način obnašanja in razmišljanja.

Viri navajajo definicijo stresa na različne načine. Nekaj primerov:
– nezmožnost organizma,  da se pravilno odzove na čustvene ali fizične grožnje (Te so lahko dejanske ali namišljene.);
– neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnosti za obvladovanje zahtev na drugi strani;
– dogajanje, ki zmoti človekovo notranje ravnovesje in aktivira njegove prilagoditvene procese;
– fiziološki, psihološki in vedenjski odziv posameznika na vsako spremembo, ki se ji moramo prilagoditi.

Skratka. Stres se pojavi, ko se človek znajde v situaciji, v kateri ne more obvladovati in nadzorovati vseh dejavnikov (npr. lastne želje in potrebe ter želje in potrebe drugih). V veliki meri si ljudje povzročamo stres sami.

Stres iz energijskega stališča

Sodobna znanost zaenkrat uradno priznava samo materialni (fizični) in čustveni (psihični) del človeškega bitja. Človeštvo pa se čedalje bolj zaveda, da obstaja še ena komponenta, ki je sodobna znanost (zaenkrat) še ne priznava: človek je tudi energijsko bitje. Vsak človek v sebi nosi določeno energijo (vibracijo). Fenomen življenjske energije so odkrivale že stare civilizacije pred več tisoč leti (npr. Kitajska, Indija, Mehika, Egipt,…). Na osnovi teh odkritij so se razvijale različne filozofije, ki so v veliki meri služile zdravljenju s pomočjo energije (npr. tradicionalna kitajska medicina, ajurveda,…). Nikola Tesla je pred več kot 80 leti trdil, da bo človeštvo lahko začelo spoznavati resnične skrivnosti vesolja, če bo začelo raziskovati energije, frekvence in vibracije. V drugi polovici 20. stoletja je znanost prvič odkrila metodo za prikaz človeškega energijske polja. S pomočjo Kirlianove fotografije se da posneti auro (elektro-magnetno polje, ki obdaja telo). Znanstveni poskusi so pokazali, da je aura človeka odvisna od njegovega psihičnega in fizičnega stanja. Aura zdravega človeka je na primer večja in bolj simetrična od aure bolnega človeka. Prav tako se razlikujeta auri čustveno vzburjenega in popolnoma umirjenega človeka.
Stres je zunanji odraz energijskega neravnotežja v telesu. Zdrav in čustveno uravnotežen človek ima uravnoteženo tudi življenjsko energijo. Energijsko ravnotežje pa se lahko poruši, če je človek dalj časa izpostavljen stresnemu načinu življenja. Materialna, čustvena in energijska komponenta človeškega bitja so med seboj prepletene, kar pomeni, da tudi vplivajo druga na drugo. Če torej želimo doseči resnično kvaliteto življenja, moramo spoznavati in razvijati vse tri komponente svojega bitja.  Doseči je potrebno harmonijo na vseh treh ravneh bitja.

Kako obvladati stres v vsakdanjem življenju?

Pred stresom se lahko v veliki meri obvarujemo sami. Najprej se moramo začeti zavedati stresa in prepoznavati situacije, ki nas spravijo v stresno stanje. Takšne situacije so v veliki meri povezane z našimi miselnimi vzorci, navadami, vrednotami oziroma pogledom na svet (npr. pretirani perfekcionizem, pretirana ambicioznost, občutek ogroženosti, netolerantnost, pohlep,…). Za obrambo pred stresom moramo pregledati in po potrebi spremeniti svoje misli in pogled na svet. To pa ni vedno enostavno, saj vsak človek gleda na svet skozi svoja očala. Torej je zaznavanje sveta in situacij, v katerih se znajdemo, zelo subjektivno.
Moj recept za obvladovanje stresa ima dve komponenti:
– 1. vzdrževanje energijskega ravnovesja v vsakdanjem življenju,
– 2. osebni razvoj.

1. Energijsko ravnovesje v vsakdanjem življenju lahko vzdržujemo s pomočjo tehnike qigong. Qigong je starodavna kitajska tehnika, namenjena spodbujanju kroženja in uravnovešenja življenjske energije qi v človeškem telesu in s tem izboljšanju kvalitete življenja. Življenjska energija (qi) je pojem, ki izhaja iz tradicionalne kitajske kulture in je lastnost vseh živih bitij. Qi se v človeškem telesu pretaka po energijskih poteh (meridianih). Če je pretok življenjske energije qi moten, pride do energijskega neravnovesja v telesu, ki lahko v najbolj ekstremnih primerih pripelje tudi do bolezni. Vadba tehnike qigong je sestavljena iz enostavnih počasnih gibov, globoke sprostitve in dihanja. Z redno vadbo dosežemo nemoten pretok energije in s tem energijsko ravnotežje v telesu. Energijsko ravnotežje nam prinese zmanjšanje stresa, dobro počutje, notranji mir, zmanjšanje bolečin, osebno zadovoljstvo in fizično zdravje. V zadnjem času se čedalje več podjetij odloča za različne programe  obvladovanja stresa med zaposlenimi, ki vključujejo tudi qigong (npr. ING, Bose, Symantec, Hallmark,…). Tehnik qigong je veliko, vse pa so relativno enostavne.

2. Če se hočemo naučiti trajno obvladovati stres, se moramo naučiti obvladovati stresne situacije. Stresne situacije nastanejo zaradi našega odnosa do njih. Če spremenimo naš odnos do stresnih situacij, le-te ne bodo več stresne. Ker vsak človek gleda na svet skozi svoja očala, se na isto situacijo različni ljudje odzovejo različno – odvisno torej od tega, kako vsak posameznik situacijo dojema. Šefa, ki ga nekdo vidi kot hudiča v človeški podobi, lahko nekdo drug vidi kot ljubečega očeta, zanimivega sogovornika na zabavi ali zabavnega partnerja pri tenisu… Stresu se bomo najlažje izognili, če spoznamo svoje miselne vzorce, navade in vrednote, ki nam stres povzročajo. Z drugo besedo bi proces spoznavanja in spreminjanja miselnih vzorcev lahko imenovali osebni razvoj.

Za bolj zadovoljno in manj stresno življenje torej ni potrebno spreminjati sveta. Dovolj bo, če se naučimo vzdrževati energijsko ravnotežje v vsakdanjem življenju in začnemo spreminjati naš pogled na svet…