Dobri medsebojni odnosi so odvisni od nas samih

Dobri medsebojni odnosi so osnova za višjo kakovost življenja

Dobri medsebojni odnosi so zelo priljubljena tema za debato – še posebej, če pri debati ni ljudi, ki “so problematični.” Pred kratkim sem na televiziji gledal Jamieja Oliverja, ki je dejal: »Variety is spice of life« (raznolikost je začimba življenja). Stavek se mi je zdel zanimiv, v njem se skriva velika modrost. Seveda se s to modrostjo popolnoma strinjam (tako kot bi se verjetno strinjala večina ljudi). Ali se sploh zavedamo, kaj ta stavek pomeni? Ali se nam zdi samo po sebi umevno, da smo si ljudje različni – tudi (oziroma predvsem) takrat, ko se nekdo ne obnaša v skladu z našimi standardi? Ali se dovolj zavedamo, da so dobri medsebojni odnosi odvisni od nas samih?

Zakaj nastanejo konflikti?

Po radiu, televiziji in spletu lahko vsak dan spremljamo poročila o spopadih na različnih krajih sveta. Skoraj izključno ležijo vzroki za te spopade v različnosti (barva kože, jezik, kultura, svetovni nazor, ekonomski interesi, verovanja,…). Vidimo torej, da je na globalnem nivoju srečamo nesprejemanje različnosti skoraj na vsakem koraku (ki ga mnogi žal morajo plačati s hudim trpljenjem ali celo z življenjem). Dobri medsebojni odnosi so veliko krat le orodje, s katerim manipulirajo politiki…

Dobri medsebojni odnosi

Dobri medsebojni odnosi v praksi

Kaj pa v našem vsakdanu? Ali z veseljem sprejemamo ljudi, ki se ne obnašajo v skladu z našimi standardi? Se zavedamo, da ena od dveh največjih božjih zapovedi pravi: »ljubi svojega bližnjega kot samega sebe?« Se dovolj zavedamo, da so dobri medsebojni odnosi s soljudmi odvisni od našega sprejemanja le-teh? Sam imam velikokrat težave s sprejemanjem različnosti – predvsem pri svojem delu. Moja naloga je namreč učiti ljudi v podjetjih kako se bolje organizirati, da bodo bolj produktivni (da bodo lahko z manj truda naredili več). Velikokrat je potrebna ogromna mera potrpežljivosti in vztrajnosti, da ljudje sprejmejo kakšno idejo oziroma uvedejo kakšen nov način dela (pa čeprav to za njih pomeni več učinka z manj truda). V takšnih primerih si pomagam z zavedanjem, da smo si ljudje različni. Tako kot smo si različni po višini, barvi (in številu 🙂 ) las, barvi oči in drugih telesnih karakteristikah, smo si različni tudi po sposobnostih, talentih in odnosu do dela. Takšna je višja ureditev in prav je tako. Bolj kot sprejmem ljudi takšne kot so, bolje steče energija med nami in hitreje se lahko vsi skupaj iz tega odnosa kaj naučimo. Konec koncev pa smo zato prišli na svet – da se kaj naučimo…

Kako se naučiti dobrih odnosov z ljudmi? Ena od možnosti je energijski coaching bizinaizi.