Zakaj poslovno svetovanje bizinaizi?

K zahtevnim izzivom organizacij sodobnega časa pristopamo celostno. Naše svetovalne rešitve so individualizirane glede na trenutno stanje v organizaciji in so interdisciplinarni preplet treh področij, ki se med sabo dopolnjujejo:

  1. s pristopi za izboljšanje kakovosti življenjske energije zaposlenih krepimo temelj delovanja vsake organizacije;
  2. uvedba naprednih načinov vodenja prispeva k doseganju večje učinkovitosti in boljših poslovnih rezultatov;
  3. z optimizacijo procesov in vpeljavo vitke organizacije omogočamo, da zaposleni lahko svoje potenciale v polnosti izkoristijo.

Naše ključne prednosti

  • 20 let izkušenj

  • Več kot 200 mednarodnih referenc

  • Celostne rešitve po meri naročnika

  • Edinstven interdisciplinarni pristop

Izboljšanje kakovosti življenjske energije zaposlenih

Poslovna uspešnost vsakega posameznika je odvisna od kakovosti njegove/njene energije.

Zaposlenim v organizacijah pomagamo izboljšati kakovost življenjske energije. Izvajamo delavnice, tečaje, individualno mentorstvo in team building, ki pomagajo do naslednjih učinkov:
– več energije,
– obvladovanje stresa,
– boljše obvladovanje časa,
– povečanje osebne in poslovne učinkovitosti,
– izboljšanje motivacije,
– boljše počutje v službi in doma,
– ravnovesje med delom in privatnim življenjem,
– izboljšanje komunikacijskih sposobnosti,
– izboljšanje vodstvenih kompetenc,
– izboljšanje medsebojnega sodelovanja med sodelavci.

Napredni načini vodenja

Zaposleni so največji kapital vsake organizacije.

S pomočjo usposabljanj, delavnic in mentorstva pomagamo vodjem do večje učinkovitosti. Strankam pomagamo z naslednjimi vsebinami:
– tehnična znanja (organizacija, obvladovanje procesov, tehnike vitke organizacije,…);
– vodstvena znanja (ciljno vodenje, učinkovita komunikacija, motiviranje, obvladovanje konfliktov, tehnike reševanja problemov, ustvarjalno mišljenje, inovativnost, timsko delo, upravljanje s stresom, upravljanje s časom,…);
– reševanje konkretnih primerov iz prakse ;
– pomoč pri razvoju vodij, da bodo lažje obvladovali svoje delo in s tem pripomogli k večji učinkovitosti organizacije (šole za vodje, individualno mentorstvo,…).

Optimizacija procesov

Nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši.

Organizacijam pomagamo do boljših poslovnih rezultatov:
– usposabljanje zaposlenih za uporabo tehnik in orodij stalnih izboljšav in optimizacije procesov;
– delavnice za razvoj zaposlenih na konkretnih primerih iz prakse;
– poslovno svetovanje, ki obsega analizo procesa, definicijo aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti in definicijo predlogov za izboljšave. Projekte izpeljemo skupaj z ekipo iz podjetja in imajo merljive rezultate (npr. povečanje produktivnosti, zmanjšanje stroškov,…).

Izbrane reference

Najboljša reklama so zadovoljne stranke.