si normalen

Si normalen? Preveri s pomočjo vprašalnika.

Si normalen? Verjetno si si že večkrat postavil vprašanje…