Zhineng Qigong – tehnika za boljše počutje

Kaj je Zhineng Qigong?

Zhi = modrost, inteligenca
Neng = sposobnost, potencial

Zhineng Qigong je oblika či gonga, s katero lahko pridobimo modrost in okrepimo svoje sposobnosti. V 70. letih prejšnjega stoletja ga je razvil Dr. Pang Ming. Iz različnih tehnik či gonga je zbral najpomembnejše elemente in jih združil v enostaven in učinkovit sistem. Ime Zhineng Qigong vsebuje vse učinke, ki jih z redno vadbo pridobimo: zdravje, dolgo in kvalitetno življenje, vitalnost, modrost in polni psiho-fizični potencial.

Osnovne lastnosti Zhineng Qigong

1. Zhineng Qigong temelji na teoriji  »Hunyuan Qi«, ki je univerzalna življenjska sila, ki vsebuje fizično obliko, qi (življenjsko energijo) in informacije (sporočila). Hunyuan Qi je nad fizično obliko, zato redni vsakodnevni trening Zhineng Qigonga lahko odpravi vsakršno bolezen, ki se odraža v fizični obliki. Za trening ni potrebna posebna diagnostika, ker univerzalna življenjska sila pokrije vse organe in fizične procese v telesu.
2. Zhineng Qigong je sistem, ki je sestavljen iz 6 nivojev. Na vsakem nivoju so predvidene različne vaje za krepitev življenjske energije. Vaje na prvem nivoju so namenjene zunanji povezavi telesa z univerzalno življenjsko silo, vaje na drugem in tertjem nivoju so namenjene krepitvi notranjih organov ter povezavi med telesom in umom, nivoji od četrtega do šestega pomenijo globljo prakso či gonga, s katerimi lahko pridobimo nadnaravne sposobnosti.
3. Zhineng Qigong je kombinacija različnih tehnik in metod (konfucionizem, taoizem, budizem, tradicionalna kitajska medicina, zahodna medicina, borilne veščine, tai chi in tradicionalne či gong metode).
4. Učenje Zhineg Qigong poteka na tri načine: učenje skozi višja stanja zavesti (le majhen delček učencev lahko sprejema takšno učenje), učenje z govorom (za dobro vadbo potrebujemo tudi teoretično znanje) in učenje prek gibanja (stavi in gibi).
5. Vadba Zhineng Qigong ne zahteva posebnih stanj zavesti.
6. Pri vadbi Zhineng Qigong izzovemo gibanje življenjske energije či na različne načine (z zavestjo, z gibi ali z zvoki).
7. Zhineg Qigong je odprti sistem vadbe či gong, kar pomeni, da temelji na izmenjavi energije či med telesom in zunanjim svetom (povezava telesa z naravo in celotnim vesoljem).
8. Tehnika Zhineng Qigong uporablja za zdravljenje energijo či iz vesolja in ne lastne energije nekega zdravilca. Pri zdravljenju torej učitelj samo prevaja či iz vesolja in ga prenaša na učenca, pri tem pa ne slabi lastne življenjske energije.
9. Pri vadbi Zhineng Qigong prihaja do reakcij, skozi katere se telo čisti (slabosti, glavoboli,…).

Z redno dnevno vadbo vsaj pol ure lahko dosežemo bistveno boljše počutje, katerega posledica je boljša kvaliteta življenja.

Primer vaje nivoja 1:

Zgodovina Zhineng Qigong

Sistem Zhineng Qigong je razvil dr. Pang Ming (rojen septembra 1940). Od malih nog je treniral različne oblike borilnih veščin, ter se učil tradicionalne kitajske medicine in či gonga. Končal je študij tradicionalne kitajske medicine in zahodne medicine. Svoje znanje in izkušnje je v 80. letih prejšnjega stoletja združil v enotni sistem, ki ga je poimenoval Zhineng Qigong. V njem so zduženi naslednji elementi: tradicionalna kitajska medicina, zahodna medicina, različne tehnike či gong, borilne veščine, tai chi in filozofija.

V letu 1988 je Dr. Pang Ming ustanovil Huaxia Center – največjo bolnišnico brez zdravil na svetu. V letih med 1988 in 2001 (ko so kitajske oblasti center zaprle) se je v centru zdravilo več kot 400.000 ljudi z več kot 180 različnimi boleznimi. Center Huaxia je imel dva programa zdravljenja: 24 in 50 dnevni. Vaje so potekale od zgodnjega jutra do poznega večera. Uspešnost zdravljenja je bila 95%. O raziskavah zdravljenja s pomočjo vaj za krepitev življenjske energije je Dr. Pang Ming na Kitajskem poročal v več kot 3000 člankih.