Zaženite delovno energijo v vaši organizaciji! – online tečaj

Consilium, pravno svetovanje, v sodelovanju z Bizinaizi, akademijo za osebno in poslovno rast

Nedvomno živimo v nenavadnih časih – epidemija COVID-19 je iztirila poslovni vsakdan marsikaterega podjetja. Nekatera so se soočila z najbolj črnimi scenariji, saj so morali čez noč zapreti svoja vrata ali pa se borijo z močno zmanjšanim obsegom poslovanja. Spet druga ne zmorejo obvladovati naročil, ki presegajo njihove zmožnosti. Takšne razmere so med zaposlene vnesle veliko negotovosti, ki vpliva na njihovo psiho-fizično počutje, sposobnost organizacije in učinkovitost pri delu

Se morda prepoznate v kakšnem izmed zgornjih scenarijev?

Se sprašujete kako na novo zagnati svojo ekipo po nekajtedenskem premoru? Si morda želite optimizirati svoje poslovanje in organizacijsko strukturo podjetja, da boste hitreje in bolje obvladovali prihodnje nepredvidljive situacije? Imate zaposlene, ki si želijo bolj fleksibilnega urnika pa ne veste kako bi to zagotovili, da ne bi motilo delovnega procesa? Se bojite, da vodje ne bodo kos spremenljivim razmeram v organizaciji?

Naj vam pomagamo!

Z našim online programom boste lahko poskrbeli za:

 • ureditev fleksibilnosti delovnih razmerij v okviru prava,
 • jasna in razumljiva ˝pravila igre˝, ki jih bodo zaposleni lahko ponotranjili in tudi spoštovali,
 • vodjem omogočili, da bodo učinkovito vodili sodelavce ne glede na razmere,
 • vsem zaposlenim omogočili, da se bodo lažje osredotočili na aktivnosti, ki so dolgoročno pomembne za rast in razvoj vaše organizacije.

Online tečaj »Zaženite delovno energijo v vaši organizaciji!«

preverjen sistem postavitve fleksibilnih delovnih mest.

Kaj lahko od tečaja pričakujete?

Online program ˝Zaženite delovno energijo v vaši organizaciji!˝ je nastal v sodelovanju dveh panog: pravnega svetovanja ter svetovanja za osebno in poslovno rast. Na ta način vam program lahko pomaga postaviti optimalno organizacijo dela v spremenjenih razmerah, ki so nastale zaradi epidemije COVID-19.

V okviru programa se boste naučili:

 • kaj potrebujete za pripravo ustreznega pravnega okvirja za tip delovnega razmerja, ki najbolj ustreza vaši organizaciji glede na gospodarske razmere v svetu;
 • kako doseči fleksibilnost delovnih razmerij skladno z veljavno zakonodajo;
 • konkretnih korakov za ureditev dela od doma;
 • kako organizirati delo, da bo organizacija učinkovita tudi v primeru fleksibilnih delovnih razmerij zaposlenih;
 • kako optimirati čas vodij za dosego čim višje učinkovitosti pri delu.

Kako bo tečaj potekal?

Online program ˝Zaženite delovno energijo v vaši organizaciji!˝ obravnava dve tematiki: pravni okvir, ki ga potrebujete za ureditev fleksibilnih delovnih razmerij, ter organizacijski okvir za učinkovito vodenje in optimizacijo izrabe časa tako vodij kot tudi zaposlenih. Online program je namenjen vodstvu organizacije, ki želi preoblikovati ali optimizirati svoje poslovanje.

Modul 1

V prvem modulu boste spoznali pravni okvir, ki vam je na voljo pri doseganju fleksibilnih delovnih razmerij. Predvsem se bomo posvetili institutu dela od doma, kjer bomo pojasnili kdaj, zakaj in kako lahko uporabljate delo od doma kot veljavno obliko delovnega razmerja in kako to doseči. V okviru tega modula dobite tudi pripomoček, ki vam pomaga pri oblikovanju pravilnika za delo od doma; enega od internih aktov delodajalca.

Modul 2

Tudi drugi modul je vezan na pravni okvir; tu se bomo spustili na individualno raven ureditve delovnega razmerja, katerega temelj je pogodba o zaposlitvi. Na kaj morate biti pozorni, kaj je potrebno vključiti v pogodbo in česa ne smete, da zadostite zahtevam zakonodaje. V tem modulu vam bo na voljo pripomoček, s pomočjo katerega boste lahko oblikovali individualne pogodbe o zaposlitvi.

Modul 3

Tretji modul obravnava upravljanje učinkovitosti organizacijskih enot. Naučili se boste postaviti preverjeni organizacijski okvir, ki bo vodjem omogočal postaviti cilje delovanja in vzpostaviti nadzor nad učinkovitostjo doseganja le-teh. Dobili boste okvir vodenja, ki vam bo pomagal do lažjega dela. Modul vsebuje tudi delovni zvezek, s pomočjo katerega boste lahko za svoj konkretni primer pripravili okvir vodenja.

Modul 4

Četrti modul je namenjen spoznavanju tehnik in orodij za večjo produktivnost in boljšo izrabo časa. Spoznali boste kako določati prioritete, kako s spremembo odnosa do dela izboljšati učinkovitost, kako učinkovito delegirati in obvladovati informacije. Dobili boste delovni zvezek, s pomočjo katerega boste lahko preverili kako učinkovito razporejate svoj čas in spoznali svoje priložnosti za povečanje učinkovitosti. Četrti modul vam bo pomagal do boljše organizacije, s katero boste lahko prihranili čas.

Online tečaj »Zaženite delovno energijo v vaši organizaciji!«

preverjen sistem postavitve fleksibilnih delovnih mest.

Izvajalca programa

Consilium novica

Ana Antunićevićmag. prav. je pravna svetovalka, specializirana za svetovanje podjetjem, ki jim svetuje v okviru lastnega podjetja Consilium, pravno svetovanje. Svoje izkušnje iz odvetništva in gospodarskega prava združuje v njej lastni 2-stopenjski koncept svetovanje, katerega rezultat so strokovni, prilagojeni in razumljivi nasveti. Njena posebnost je njen pogled na pravo, saj verjame, da je pravno svetovanje poseben odnos, katerega temelj je medsebojno zaupanje. Zato pri svojem delu na prvo mesto postavlja strokovnost, transparentnost in razumevanje.

Dr. Franc Gider je poslovni svetovalec in mentor številnim podjetnikom in managerjem. Deluje v okviru zaščitene blagovne znamke Bizinaizi, ki združuje kompetence iz področja optimizacije poslovnih procesov, vodenja in osebne rasti. V svoji več kot 20 letni svetovalni karieri je sodeloval z več kot 250 organizacijami različnih dejavnosti in velikosti. Navdih za svoje delo črpa iz številnih izobraževanj, ki se jih udeleževal po vsem svetu od Amerike do Avstralije, iz številnih projektov na katerih je delal, predvsem pa iz lastnih izkušenj, saj je tudi sam bil direktor agencije z več kot 40 zaposlenimi. Kar uči tudi živi, saj nenehno raziskuje duhovne in energijske skrivnosti človeškega bitja ter vpliv osebnega razvoja na poslovno uspešnost in osebno srečo.

Online tečaj »5 skrivnosti vodij v ravnovesju«

preverjen sistem doseganja nadpovprečnih poslovnih rezultatov ob hkratni uglašenosti s sabo, soljudmi in naravo.

Investicija

Investicija v online program znaša 498 EUR + DDV.

Investicija vključuje:

 • Online program, ki vsebuje 4 module z učinkovitimi strategijami za vzpostavitev učinkovite fleksibilne delovne organizacije.
 • Cena programa je na organizacijo in ni omejena časovno, lahko ga uporabljajo vsi zaposleni v organizaciji.
 • Bonus 1: Kako zagotoviti fleksibilnost delovnega razmerja (Nasveti s področja delovnega prava za bolj učinkovito organizacijo delovnih razmerij). Zagotavljanje fleksibilnosti delovnih razmerij je celosten pristop, na katerega je potrebno pogledati z večih zornih kotov. Zato smo vam pripravili Pregled najbolj pogostih ukrepov, ki jih lahko sprejmete, da boste dvignili nivo fleksibilnosti v vaši organizaciji.
 • Bonus 2: 30-minut pravnega svetovanja s področja online programa. Pri našem programu se trudimo odgovoriti na čimveč vprašanj, vendar pa se zavedamo, da so podjetja specifična in unikatna, zato vam podarjamo 30-minut pravnega svetovanja s področja ureditve fleksibilnih delovnih razmerij.
 • Bonus 3: pripomoček za sproščanje VITO. VITO (VITality in Office) je pripomoček za obvladovanje stresa v vsakdanjem življenju. Namenjen je jutranji pripravi na dan, odmorom za sprostitev čez dan in pripravi na spanje. Pripomoček vsebuje tri posnetke z vodenim sproščanjem: daljši posnetek je dolg cca 19 minut in je namenjen jutranji pripravi na dan oziroma večerni pripravi na spanje, krajša posnetka pa trajata 6 oziroma 10 minut in sta namenjena za uporabo čez dan. Posnetke si lahko prenesete na računalnik oziroma telefon in jih poslušate prek slušalk.
 • Bonus 4: 30-minut osebnega svetovanja s področja organizacije dela in časa. Organizacije, ki bodo kupile online program, bodo lahko izkoristile 30 minutno svetovanje, ki je namenjeno razjasnitvi konkretnih vprašanj iz področja organizacije dela organizacijske enote (ali celotne organizacije).