Tai Chi – zakaj?

V sodobnem času so ljudje čedalje bolj pod stresom. Zato iščejo razne tehnike, ki bi jim pomagale do bolj sproščenega in vitalnega življenja. Tai Chi je ena od možnosti.

S klikom na spodnjo sliko lahko preveriš kakšen je tvoj nivo stresa. Z izpolnitvijo testa stresa lahko dobiš personalizirane nasvete o tem kako se lažje spopasti s stresom.

Tai Chi – kaj je to?

Tai Chi  je izraz, ki v originalu pomeni kitajsko borilno veščino.  Bolj dosleden prevod kitjaskega izraza 太極拳 je t’ai chi ch’uan oziroma tàijíquán, kar pomeni  “vrhovna pest” oz. “brezmejna pest”, lahko tudi “najbolj popoln boks.” Viri navajajo različna obdobja, v katerih je veščina nastala: od 12. do 19. stoletja prejšnjega tisočletja.  Obstaja veliko različnih oblik vadbe. Večina od njih izhaja iz ene od petih tradicionalnih oblik: Chen, Yang, Wu (Hao), Wu, and Sun.

V sodobnem času se Tai Chi bolj kot v borbene namene uveljavlja kot oblika športa. Sodobne oblike vsebujejo le del form, ki so jih vsebovale originalne oblike borilnih veščin. Izkušnje s prakticiranjem veščine so pokazale, da ima redna uporaba tehnik pozitivne učinke na počutje in zdravstveno stanje posameznika. Ljudje, ki uporabljajo tehniko, so bolj vitalni, bolj zdravi in živijo dlje.

Tai chi 600x400

Tai Chi je v zadnjem času postal precej popularen iz dveh razlogov:
1. pogosto tečaje izvajajo kot dopolnilno dejavnost klubi, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami;
2. vaje so atraktivne, saj spominjajo na borilne veščine.

Na Kitajskem je možno opaziti veliko ljudi, ki v jutranjih urah v parkih izvajajo Tai Chi, v zahodnem svetu je se vadbe odvijajo bolj v večernih urah v zaprtih prostorih. Zelo pogosta zahodna miselnost je, da pri teh vajah gre za neko obliko fizične vadbe. V resnici pa gre za veliko več kot le za fizično gibanje oziroma vadbo. Vaje izvajamo vedno v stoječem položaju in v gibanju, pri tem uporabljamo gibe in forme, ki zelo spominjajo na borilne veščine (karate, kung fu, aikido,…).

Primer vaje::

Qi gong – kaj je to?

Kitajski izraz 氣功 se najpogosteje prevaja kot qìgōng oziroma chi gong. V dobesednem prevodu to pomeni “negovanje življenjske energije.” Gre za celovit sistem položajev in gibov, dihanja in meditacije za boljše zdravje in osebnostni razvoj. Korenine qigonga izhajajo iz tradicionalne kitajske medicine, filozofije in borilnih veščin. Energijske vaje se uporabljajo za uravnavanje in krepitev življenjske energije qi (chi).  Po nekaterih ocenah obstaja več kot 7.000 različnih či gong vaj, ki se lahko izvajajo v različnih položajih (npr. sede, stoje, leže,…) in na različne načine (npr. v mirovanju, v gibanju,…). Obstajajo vaje, ki pozitivno vplivajo na določene organe oziroma dele telesa (hrbtenico, vrat, ledvice,…), lahko pa se odločimo za vaje, ki uravnavajo življenjsko energijso celotnega telesa.

Primer qigong vaje za gibljivost hrbtenice in odpravljanje bolečin v vratu:

Primer qigong vaje za več energije in voljšo koncentracijo (učinkovito proti nespečnosti in utrujenosti):

Glavne razlike med vajami Tai Chi in Qi gong

– Vaje Tai Chi so tipično sestavljene iz tako imenovanih form. Posamezna forma je sestavljena iz položajev in gibov, izvajanje pa lahko traja tudi do ene ure. Učenje ene forme lahko traja tudi več kot eno leto, izpopolnjevanje pa celo življenje. Vaje qi gong so relativno enostavne in sestavljene iz manjšega števila položajev in gibov. Zato se jih lahko naučimo veliko hitreje (v nekaj urah). Pogosto učitelji forme razdelijo na manjše segmente, ki vsak zase predstavljajo či gong vajo.

– Vaje Tai Chi izhajajo iz borilnih veščin, zato vključujejo tudi gibe, ki zahtevajo fizično moč. Vaje qi gong praviloma ne zahtevajo posebnih fizičnih naporov.

– Nekatere forme Tai Chi izvajamo v parih (še posebej tiste, ki so zelo blizu borilnim veščinam), medtem ko vaje qi gong skoraj izključno izvajamo sami.

– Posamezne gibe pri vajah Tai Chi izvajamo enkrat v kot del posamezne forme. Pri vajah qi gong posamezne gibe ponavljamo poljubno mnogo krat. Če posamezne segmente Tai Chi forme ponavljamo večkrat, se takšna vadba pogosto imenuje Tai Chi Qigong.

– Pri vajah Tai Chi gre za krepitev notranje življenjeske energije in izhajajo iz borilnih veščin. Vaje qi gong so zdravilne vaje, ki izhajajo iz tradicionalne kitajske medicine (TCM), kitajske kulture in filozofije; pri vadbi pa gre za izmenjavo življenjske energije med telesom in vesoljem.

– Vaje qi gong se naučimo veliko lažje kot Tai Chi. To pomeni, da lahko pozitivne učinke pričakujemo prej pri vajah či gong.

– Qi gong vsebuje poleg vaj tudi samomasažo.

– Tai Chi vaje potekajo vedno po določenem vzorcu (formi), medtem, ko lahko vadimo qi gong bolj svobodno po občutku (zaporedje vaj je fleksibilno, prav tako število ponovitev posamezne vaje, trajanje vadbe,…).

– Vaje qi gong lahko vadi kdorkoli, ne glede na fizično stanje (poškodbe, bolezen, invalidski voziček,..).

Za več informacij nam lahko pošljete e-pošto: info@bizinaizi.si.

Opomba: vsebina dela tega teksta je povzeta po spletni enciklopediji Wikipedia.