5 SKRIVNOSTI VODENJA V RAVNOVESJU – online tečaj

Cena za fizične osebe: 987 EUR

Cena za pravne osebe: 1.997 EUR + DDV

Ena licenca za pravne osebe dovoljuje neomejeni dostop za poljubno število uporabnikov iz iste organizacije.

Do osebnega in poslovnega preboja v samo 9 dneh!

On line tečaj je sestavljen iz 5 modulov, ki se medsebojno nadgrajujejo in dopolnjujejo. Vsak modul je sestavljen iz 5 do 8 vsebinsko zaokroženih korakov.

Posamezni korak lahko obdelate v samo 30 minutah. Ob časovni investiciji 2 uri na dan lahko tečaj osvojite v samo 9 dneh. Če se odločite za počasnejši tempo (časovna investicija 30 minut dnevno), boste tečaj lahko opravili v samo 27 dneh.

Kaj lahko od tečaja pričakujete?

Kaj lahko od tečaja pričakujete?

Online tečaj »5 skrivnosti vodenja v ravnovesju« je nastal na osnovi znanstvenih raziskav, priporočil svetovne strokovne javnosti ter več kot 20 letnih izkušenj z vodenjem in izobraževanjem vodij. Na tečaju se boste naučil:

– kako načrtovati in upravljati učinkovitost organizacijske enote, ki jo vodite. Naučili se boste uporabljati okvir za vodenje organizacijske enote, ki vam bo pomagal do sistematičnosti in doslednosti pri vodenju sodelavcev in poročanju nadrejenim. Delo po tem sistemu vam lahko prihrani veliko časa, energije in slabe volje;

– kako učinkovito in sistematično reševati probleme na poslovnem in osebnem področju. Spoznali boste bizinaizi sistem reševanja problemov v osmih korakih in se naučili tehnik za analizo problemov, iskanje vzrokov in uvedbo izboljšav v procese. Dobili boste tudi predloge za vse tehnike, ki sestavljajo bizinaizi sistem reševanja problemov;

– kako z boljšo organizacijo prihraniti čas. Spoznali boste preizkušene strategije postavljanja prioritet, naučili se boste definirati lastno motivacijo in cilje, spoznali boste sistem učinkovitega delegiranja in obvladovanja informacij;

– kako razviti komunikacijo, ki vam bo pomagala graditi boljše odnose s sodelavci in strankami. Naučili se boste pripraviti lastni komunikacijski plan in uporabljati praktične recepte za dajanje povratnih informacij in obvladovanje konfliktov;

– kako vzdrževati visok nivo energije čez ves dan. Naučili se boste učinkovitih strategij za vzdrževanje visokega nivoja energije na vseh štirih nivojih: telesnem, čustvenem, energijskem in duhovnem. Spoznali boste preverjene tehnike za umirjanje umske aktivnosti in izboljšanje mentalnih sposobnosti, za izboljšanje kvalitete spanja ter za vzdrževanje splošnega dobrega počutja.

Kako bo tečaj potekal?

Kako bo tečaj potekal?

Online tečaj »5 skrivnosti vodenja v ravnovesju« je namenjen vsem vodjem in bodočim vodjem, ki bi radi dosegali nadpovprečne poslovne rezultate, hkrati pa bi radi živeli uravnovešeno, vitalno in zadovoljno življenje. Tečaj je sestavljen iz 5 modulov, od katerih ima vsak več korakov. Skupaj program vsebuje 32 video posnetkov, ki jih boste lahko gledali večkrat. Posamezni video posnetek je dolg največ 20 minut (en modul ima več posnetkov). To vam bo omogočilo lažje načrtovanje svojega časa in zagotavljalo potrebno zbranost za študij. Poleg video posnetkov boste za vsak modul prejeli še delovni zvezek. Delovni zvezki so namenjeni vpeljavi konceptov posameznega modula v prakso. Strukturirani so v obliki praktičnih “kuharskih receptov.”  

Modul 1: Upravljanje učinkovitosti (6 korakov)

V prvem modulu boste spoznali kako uskladiti pričakovanja nadrejenih oziroma lastnikov, kako meriti učinkovitost, kako postaviti cilje, jih vizualizirati in spremljati njihovo doseganje. Spoznali boste tudi kako poročati nadrejenim oziroma lastnikom in kako postopati v primeru odklonov. Dobili boste okvir vodenja, ki vam bo pomagal do lažjega dela. Modul vsebuje tudi delovni zvezek, s pomočjo katerega boste lahko za svoj konkretni primer pripravili okvir vodenja.

Modul vsebuje 6 korakov. Osvojite ga lahko v 5 dneh (če učenju namenite cca 30 minut na dan) oziroma v 1 dnevu (če investirate cca 2 uri svojega časa).

Korak 1: Izzivi na področju vodenja. V okviru tega koraka boste definirali kakšne izzive imate na področju vodenja. Ta korak je pomemben za dvig motivacije in povečanje osredotočenosti na pomembne teme tečaja, ki vam bodo pomagale pri reševanju vaši izzivov.

Korak 2: Uskladitev pričakovanj. V okviru tega koraka boste definirali svojega najpomembnejšega kupca in najpomembnejša pričakovanja le-tega. To vam bo pomagalo pri postavljanju meril in časovnih prioritet.

Korak 3: Merjenje. V okviru tega koraka boste spoznali kako lahko pričakovanja kupca pretvorite v merljive kazalnike. To vam bo pomagalo pri postavljanju ciljev, poročanju in izboljševanju učinkovitosti.

Korak 4: Postavitev ciljev. V tem koraku se boste naučili usklajevanja in postavljanja ciljev. To bo dvignilo motivacijo vam in sodelavcem.

Korak 5: Vizualizacija in spremljanje. V tem koraku se boste naučili kako kazalnike vizualizirati za povečanje transparentnosti poslovanja in dvig motivacije.

Korak 6: Poročanje in reševanje problemov. V tem koraku se boste naučili kako upravljati z zadovoljstvom najpomembnejšega kupca. To pa je eden od najpomembnejših pogojev za vaš poslovni in karierni napredek.

Modul 2: Sistematično do optimalnih rešitev (8 korakov)

V drugem modulu boste spoznali osem korakov sistematičnega reševanja problemov. Pri vsakem koraku boste spoznali preverjene pristope, ki vam bodo pomagali do uspešno rešenih problemov. Spoznali boste kako definirati problem, kako poiskati vzroke za problem, kako poiskati najbolj optimalne rešitve ter kako izbrane rešitve pripeljati do uvedbe v prakso. Modul vsebuje tudi delovni zvezek, s pomočjo katerega boste lahko sistematično reševali svoje konkretne probleme iz prakse. Dobili boste preverjeni sistem, ki vas bo korak za korakom vodil do uspešno rešenih problemov.

Modul vsebuje 8 korakov. Osvojite ga lahko ga lahko v 8 dneh (če dnevno namenite učenju cca 30 minut) oziroma v 2 dneh (če dnevno investirate cca 2 uri časa). 

Korak 1: Definicija problema. V okviru tega koraka se boste naučili kaj je problem in kako ga definirati, da bo reševanje čim bolj učinkovito.

Korak 2: Orientacija. V tem koraku se boste naučili kako številčno opisati in ovrednotiti problem. To vam bo pomagalo pri zagotavljanju potrebne podpore za izvedbo predvidenih sprememb.

Korak 3: Poglobitev. V okviru tega koraka boste spoznali učinkovite strategije za iskanje glavnih vzrokov za problem.

Korak 4: Alternative. V tem koraku se boste naučili kreativnih pristopov za zbiranje idej.

Korak 5: Izbor. V tem koraku boste spoznali kako izmed možnih alternativ izbrati pravo, ki bo prinesla največji učinek z najmanjšim vložkom.

Korak 6: Načrtovanje. V tem koraku boste spoznali kako zagotoviti, da bo problem dejansko dolgoročno rešen.

Korak 7: Prodaja. Ta korak je ključen za uspešno izvedbo projekta reševanja problema. V njem boste spoznali kako si zagotoviti dovolj podpore za spremembe.

Korak 8: Implementacija. Ta korak vam bo dal odgovor na vprašanje: “Kako izpeljati projekt do konca.”

Modul 3: Obvladovanje časa (5 korakov)

Tretji modul je namenjen spoznavanju tehnik in orodij za večjo produktivnost in boljšo izrabo časa. Spoznali boste kako določati prioritete, kako s spremembo odnosa do dela izboljšati učinkovitost, kako učinkovito delegirati in obvladovati informacije. Dobili boste delovni zvezek, s pomočjo katerega boste lahko preverili kako učinkovito razporejate svoj čas in spoznali svoje priložnosti za povečanje učinkovitosti. Tretji modul vam bo pomagal do boljše organizacije, s katero boste lahko prihranili čas.

Modul vsebuje 5 korakov. Osvojite ga lahko ga lahko v 5 dneh (če dnevno namenite učenju cca 30 minut) oziroma v 2 dneh (če dnevno investirate cca 2 uri časa). 

Korak 1: Test osebne učinkovitosti. S pomočjo testa boste lahko preverili kako učinkoviti ste in na katerem področju osebne učinkovitosti imate največ potenciala za izboljšanje.

Korak 2: Organizacija. V tem koraku boste spoznali kako lahko s pravilno razporeditvijo prioritet izboljšate svojo učinkovitosti in prihranite dragoceni čas.

Korak 3: Odnos do dela. V tem koraku boste spoznali kako lahko izboljšate svojo zadovoljstvo pri delu ter povečate svojo motivacijo in motivacijo sodelavcev.

Korak 4: Delegiranje. V tem koraku se boste naučili učinkovite strategije delegiranja za maksimalne delovne rezultate.

Korak 5: Obvladovanje informacij. V tem koraku boste spoznali preverjene pristope, ki vam lahko pomagajo pri lažjem obvladovanju informacij tako v poslovnem kot tudi v zasebnem življenju.

Modul 4: Učinkovita komunikacija (6 korakov)

V četrtem modulu boste spoznali 6 elementov učinkovite poslovne komunikacije: naravnanost pošiljatelja, kodiranje, izbira kanala, dekodiranje, naravnanost sprejemnika in povratna informacija. Pri vsakem elementu učinkovite komunikacije boste spoznali ključne tehnike za boljše posredovanje sporočila, sprejem sporočila in dajanje povratne informacije. Dobili boste recepta za podajanje povratne informacije v treh korakih in obvladovanje konflikta v šestih korakih. Četrti modul vas bo opremil z znanji in tehnika za izboljšanje odnosov s sodelavci in strankami.

Modul vsebuje 6 korakov. Osvojite ga lahko ga lahko v 4 dneh (če dnevno namenite učenju cca 30 minut) oziroma v 2 dneh (če dnevno investirate cca 2 uri časa). 

Korak 1: Kako dober komunikator sem? S pomočjo vprašalnika boste lahko ocenili kako dobri ste v komunikaciji in na katerem področju komunikacije imate največ potenciala za izboljšanje.

Korak 2: Podajanje sporočila. V tem koraku boste izvedeli kako se pripraviti na pomembne razgovore in kaj je pomembno pri podajanju sporočila.

Korak 3: Kodiranje, kanal, dekodiranje. V tem koraku se boste naučili kako izbrati najbolj optimalni način podajanja sporočila in kako narediti komunikacijski načrt.

Korak 4: Sprejem sporočila. V tem koraku se boste naučili kako se obraniti pred negativno energijo in čustvi drugih ljudi.

Korak 5: Povratna informacija. V tem koraku se boste naučili učinkovite strategije podajanja konstruktivne povratne informacije.

Korak 6: Obvladovanje konfliktov. V tem koraku boste spoznali učinkovito strategijo za obvladovanje konfliktnih situacij. Spoznali boste tudi kako doseči zadovoljitev svojih interesov in hkrati obdržati dobre odnose.

 Modul 5: Obvladovanje stresa (7 korakov)

V petem modulu boste spoznali kako poskrbeti za dobro počutje na vseh štirih nivojih človeškega bitja – telesnem, čustvenem, energijskem in duhovnem. Za vsak nivo boste spoznali učinkovite strategije in  tehnike za vzdrževanje visokega nivoja energije, za boljše spanje, za boljšo koncentracijo, umirjanje umske aktivnosti in izboljšanje mentalnih sposobnosti. Šesti modul vas bo usposobil za vzdrževanje visoke energije in vzdrževanje dobrega psiho-fizičnega počutja.

Modul vsebuje 7 korakov. Osvojite ga lahko ga lahko v 5 dneh (če dnevno namenite učenju cca 30 minut) oziroma v 2 dneh (če dnevno investirate cca 2 uri časa). 

Korak 1: Test stresa. S pomočjo testa boste spoznali kaj vpliva na stres in ocenili svojo stopnjo izpostavljenosti stresu.

Korak 2: Simptomi stresa, stres in telo. V tem koraku boste spoznali različne nivoje človeškega bitja in kako stres vpliva na njih. Spoznali boste tudi kaj lahko naredite za dobro počutje na telesnem nivoju.

Korak 3: Tehnika Jackson. Naučili se boste kako v praksi poskrbeti za odpravo oziroma preprečitev bolečin v križu.

Korak 4: Tehnika Pingvin. Naučili se boste kako odpraviti oziroma preprečiti zakrčenost ramenskega obroča.

Korak 5: Stres in um. V tem koraku se boste naučili kako se obvarovati negativnih čustev.

Korak 6: Stres in energija. V tem koraku se boste naučili kako zagotoviti visok energije čez cel dan.

Korak 7: Stres in zavest. V tem koraku se boste naučili kako povečati svoje sposobnosti koncentracije in intuicije za bolj produktivno in inovativno delo.

Brezplačni bonusi

Bonusi

Vsi ki naročniki online tečaja prejmejo naslednje brezplačne bonuse.

Bonus 1: pripomoček za sproščanje VITO

VITO (VITality in Office) je pripomoček za obvladovanje stresa v vsakdanjem življenju. Namenjen je jutranji pripravi na dan, odmorom za sprostitev čez dan in pripravi na spanje. Pripomoček vsebuje tri posnetke z vodenim sproščanjem: daljši posnetek je dolg cca 19 minut in je namenjen jutranji pripravi na dan oziroma večerni pripravi na spanje, krajša posnetka pa trajata 6 oziroma 10 minut in sta namenjena za uporabo čez dan. Posnetke si lahko prenesete na računalnik oziroma telefon in jih poslušate prek slušalk. Vrednost pripomočka VITO je 35 EUR.

Bonus 2: pripomoček za boljše spanje SLADKISAN

Audio posnetek SLADKISAN je dolg 55 minut. Prenesete si ga lahko na telefon ali računalnik. Poslušanje posnetka vas z lahkotno glasbo in sproščenim glasom vodi v sproščeno stanje brez misli. Poslušanje posnetka je najbolj učinkovito s slušalkami, poskrbeti pa je treba tudi za to, da vas med poslušanjem nihče ne moti. Priporočamo, da posnetek poslušate večkrat, še posebej zvečer preden greste spat. To stanje vas zapelje v sladko/lahkotno spanje. Sčasoma se vam bo spanje ustalilo in postalo bo bolj kvalitetno in telo se bo spet lahko normalno regeneriralo. Kar je pa najbolj pomembno, pa je to, da se vam bo vrnilo v spanje energijsko ravnovesno stanje. Vrednost pripomočka SLADKISAN je 53 EUR.

 

Bonus 3: brezplačna udeležba na online energijskem treningu

Udeleženci online tečaja »5 skrivnosti vodij v ravnovesju« boste lahko brezplačno sodelovali na online energijskem treningu bizinaizi. Online energijski trening je namenjen prakticiranju tehnik za vzdrževanje visokega nivoja energije in vzdrževanje energijskega ravnovesja. Vrednost trimesečne udeležbe na treningu je 294 EUR.

Več informacij o bizinaizi energijskem treningu si lahko preberete s klikom na povezavo. 

Bonus 4: brezplačna udeležba na energijskem treningu

Udeleženci online tečaja »5 skrivnosti vodij v ravnovesju« boste lahko tudi brezplačno sodelovali na energijskem treningu bizinaizi v živo (trening v živo bomo izvajali takoj, ko bo to dovoljeno). Energijski trening je namenjen prakticiranju tehnik za vzdrževanje visokega nivoja energije in vzdrževanje energijskega ravnovesja. Vrednost trimesečne udeležbe na treningu je  504 EUR.

Več informacij o bizinaizi energijskem treningu si lahko preberete s klikom na povezavo. 

  

Bonus 5: zaprta Facebook skupina

Udeleženci on-line tečaja »5 skrivnosti vodij v ravnovesju« boste povabljeni v zaprto Facebook skupino, ki vam bo omogočila podporo pri vaši preobrazbi v vodjo v ravnovesju. S člani skupine boste lahko izmenjevali izkušnje, pridobili podporo,  Raziskave kažejo, da je članstvo v »mastermind« skupini privilegij, ki je bistvenega pomena za osebni in poslovni razvoj. Zaradi tega je vrednost tega bonusa neprecenljiva.

Mnenja udeležencev

MNENJA UDELEŽENCEV

Hvala za vašo moč pozitivnih misli, ki ste nam jo na tako nevsiljiv način predstavili. Nam postavili ogledalo in nas na zelo prijeten način »prisilili«, da začnemo iskati vzroke v nas samih. Mi smo tisti, ki lahko nekaj več storimo v kolektivih v katere se vračamo. Če bo ostal samo delček podanega v nas, bo to veliko. Veliko, ker smo naredili nekaj zase, za naše boljše počutje, za vse, ki smo si jih privibrirali in za vse, ki nam prekrižajo našo pot. Pretočnost energije nas bo navdajala z elanom za delo in uspešno reševanje konfliktov. Želim vam, dosti takih seminarjev, veliko pozitivne energije in veliko smeha.

Marjana Kolar, predsednica SVIZ OO Pomurje

 

Pred dnevi sem imel zelo naporen teden. Na koncu že tako napornega tedna sem vikend preživel na intenzivnem izobraževanju, poleg tega pa sem imel v soboto še gledališko gostovanje v Mariboru. Ko sem se v nedeljo zbudil, me je od utrujenosti neznosno bolela glava, vrtelo se mi je in le s težavo sem se spravil pokonci. Ker je bil pred mano zelo naporen dan vključno z akreditacijo sem se zbal, da ga ne bom mogel izpeljati po pričakovanjih. Takrat sem se spomnil, da sem obiskoval tečaj qigong vaj podjetja Bizinaizi, ki ga je vodil dr. Franc Gider. Pričel sem z izvajanjem qigong tehnik, ki sem se jih na tečaju naučil in čez kakšne pol ure vaj sem začutil, da je glavobol popustil in tudi energija potrebna za naporen dan se mi je povrnila. Dan sem izpeljal odlično in opravil akreditacijo. Finančna in časovna naložba, ki sem jo investiral v tečaj qigonga v podjetju Bizinaizi se mi je popolnoma obrestovala že samo s tem dnem.

Gregor Usenik, direktor Aserta d.o.o.

 

Vedno, preden se odpravim na poslovni sestanek, nastop in sem nervozen, mi VITO priskoči na pomoč. Ob poslušanju se sprostim in pozabim na stres. Telo in misli se umirijo, hkrati pa me napolni z energijo. S pomočjo VITA so moji izzivi uspešnejši.

Tadej Kortnik, podjetnik

 

Delam na avtoservisu, ki ima kar precej strank in imamo dvakrat letno sezonsko delo. Sem v velikem stresu, ker se vsem zelo mudi in bi bili vsi radi hitro na vrsti in sama koordiniram vse delo. Franc je pred dnevi pripravil delavnico ADIJO STRES. S seboj sem vzela še moža in sina, ker delamo skupaj v isti dejavnosti. V nekaj korakih nam je Franc podal čudovite tehnike in predal znanja, ki jih z veseljem uporabljamo doma. V prihodnje ga bom z veseljem priporočala vodilnim kadrom v podjetjih, ki potrebujejo takšne nasvete.

Alenka Gregorc Babnik, direktorica, Avtoservis Gregorc

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Bil sem že na veliko izobraževanjih na temo vodenja. V čem se ta tečaj razlikuje?

On-line tečaj »5 skrivnosti vodenja v ravnovesju« se od ostalih izobraževanj iz področja vodenja razlikuje po tem, da daje poudarek na uvedbi znanj v prakso. Posamezni moduli vsebujejo delovne zvezke, ki udeležencem pomagajo, da korak za korakom uvedejo naučeno znanje v prakso.

Druga pomembna razlika on-line tečaja »5 skrivnosti vodenja v ravnovesju« je v tem, da je tečaj usmerjen v osebni in poslovni preboj vodje, ki bo prinesel boljše rezultate. Večina ostalih tečajev daje glavni poudarek izključno poslovnemu uspehu, zanemarja pa dobro počutje vodje.

 

Nimam časa za on-line tečaje.

On-line tečaj je razdeljen na vsebinsko zaokrožene module, ki so nadalje razdeljeni na manjše korake. Vsak od korakov je enota zase, ki jo lahko predelate v manj kot eni uri. Na ta način si lahko učenje po tečaju razporedite glede na svoje prioritete in razpoložljivost časa.

 

Cena je visoka

Razumem vas. Tudi sam sem gledal na izobraževanja, ki sem se jih udeleževal, kot na strošek. Ko pa sem začel opazovati in spoznavati spremembe, ki so mi jih izobraževanja prinesla v osebnem in poslovnem življenju, sem ugotovil, da dobim zelo visoko vrednost. Da gre v bistvu za investicijo. Številna izobraževanja, ki sem se jih udeležil v preteklih dveh desetletjih so mi pomagala do tega, da sem začel s svojim poslom, ki je čedalje bolj uspešen. Poleg tega ugotavljam še, da so se moji odnosi s soljudmi močno izboljšali in da sem svojo zadnjo tableto pojedel pred desetletjem in pol. Ko opazujem svoje stranke, lahko ugotovim, da imajo zelo dobre rezultate na področju odnosov, financ in dobrega počutja. Darinka je po dolgem iskanju dobila svojo prvo službo, Sanja je po dolgih letih spoznala kaj pomeni dober spanec, Polona je po dolgih letih zamer ponovno spregovorila s svojim očetom, pri Marku so izginili glavoboli, Luka me je nekoč v šali vprašal kje spim, da me ne ukradejo… Res pa je, da je cena tečaja previsoka za ljudi, ki se ne odločijo, da bi s pomočjo tečaja naredili kakšen korak naprej. Taki ljudje s tečajem izgubljajo čas in denar, pa tudi problemi, ki so jih imeli prej tečajem, jih bodo spremljali še naprej…

 

Tehnike, ki jih obravnava tečaj, že poznam. Kaj je torej novega?

Verjamem, da veliko tehnik, ki jih vsebuje tečaj, že poznate. Zanima pa me ali jih redno uporabljate in, predvsem, ali vam prinašajo rezultate. Na tečaju boste spoznali preizkušene strategije, ki lahko nivo vašega vodenja sodelavcev dvignejo na višji nivo. Hkrati pa se boste naučili tudi, kako lažje usklajevati poslovno in zasebno življenje. Seveda, če se boste odločili, da ta tečaj ne bo eden od mnogih v vrsti, ampak ga boste vzeli kot sredstvo za osebni in poslovni preskok.

O trenerju

Trener

Dr. Franc Gider je poslovni svetovalec in mentor številnim podjetnikom in managerjem. V svoji več kot 20 letni svetovalni karieri je sodeloval z več kot 250 organizacijami različnih dejavnosti in velikosti. Navdih za svoje delo črpa iz številnih izobraževanj, ki se jih udeleževal po vsem svetu od Amerike do Avstralije, iz številnih projektov na katerih je delal, predvsem pa iz lastnih izkušenj, saj je tudi sam bil direktor agencije z več kot 40 zaposlenimi. Deluje v okviru zaščitene blagovne znamke bizinaizi, ki združuje kompetence iz področja optimizacije poslovnih procesov, vodenja in osebne rasti. Zadnjih 15 let se intenzivno posveča energijskemu treningu, kar mu omogoča, da tudi živi tisto, kar uči. Nenehno namreč raziskuje duhovne in energijske razsežnosti človeškega bitja ter vpliv osebnega razvoja na poslovno uspešnost in osebno srečo.

Več o obdelavi osebnih podatkov, si preberite v naši politiki zasebnosti.