Izrazi samega sebe. Bodi to, kar si.

IZRAZI SAMEGA SEBE. BODI TO, KAR SI. Bizinaizi misli iz koledarja…