Akademija za osebno in poslovno rast
031 313 032 | info@bizinaizi.si

Kaj je bizinaizi?

Osebna_rast_umirjenostBizinaizi je zaščitena blagovna znamka, ki ponazarja novo kvaliteto življenja. Ime je sestavljeno iz dveh izrazov: »bizi« (biti aktiven, delaven; izhaja iz angleške besede busy) in »na izi« (umirjeno, sproščeno; izhaja iz angleške besede easy). Gre za aktivni stil življenja brez izčrpavanja. Rdeča nit programov bizinaizi je osebna rast. Bizinaizi zagovarja princip, da smo lahko uspešni v poslovnem in privatnem življenju tudi brez stresa. Programi bizinaizi so namenjeni ljudem, ki v naglem ritmu sodobnega sveta pozabljajo na resnično kvaliteto življenja. Ljudje čedalje bolj spoznavamo, da materialni standard ni glavni predpogoj za kvalitetno in srečno življenje. S pomočjo programov bizinaizi se lahko naučite živeti bolj kvalitetno življenje v sodobnem času: uravnovešeno, zdravo in zadovoljno.

Programi bizinaizi temeljijo na naslednjih načelih:

  • človek je bitje, ki je sestavljeno iz materialne, čustvene in energijske komponente;
  • vse tri komponente človeškega bitja so med seboj prepletene in vplivajo druga na drugo;
  • resnično kvaliteto življenja lahko dosežemo samo tako, da spoznavamo, razvijamo in uravnovesimo vse tri komponente svojega bitja (temu procesu pravimo tudi osebna rast);
  • najbolj univerzalni zakon v vesolju je nenehni razvoj (za človeka je to osebna rast);
  • človek je del narave in pri svojem življenju mora upoštevati naravne zakone;
  • posameznik ne more spremeniti sveta, lahko pa spremeni svoje dojemanje sveta (osebna rast pomeni spreminjanje sebe;
  • situacije, ki jih doživljamo, so namenjene našemu spoznavanju in razvoju.

Pristop bizinaizi vsebuje kombinacijo različnih tehnik spoznavanja samega sebe, sproščanja, učenja in qigong vaj. Qigong so enostavne fizično-meditativne vaje, ki so namenjene izboljšanju energijskega pretoka v telesu. Osebna rast in energijsko ravnovesje človeka sta med seboj povezani. Z redno vadbo dosežemo boljše energijsko ravnovesje v telesu, kar ima za posledico boljše počutje, izboljšane psiho-fizičnih sposobnosti in boljše zdravje. Več o tehniki qigong lahko preberete na posebni strani.

Želite več informacij? Pišite nam: info@bizinaizi.si

Programi bizinaizi

Spremljajte nas

Bizinaizi E-novice