Akademija za osebno in poslovno rast
031 313 032 | info@bizinaizi.si

Naša napačna pričakovanja nas spravljajo v stres

Izčrpanost za mizo, stres na delovnem mestuNapačna pričakovanja od tega kar delamo in od naših strank nas lahko pripelje do pritiskov, ki vodijo v stres. Pritiske si pravzaprav povzročamo sami. Motivacija za naša dejanja je vedno povezana z našimi pričakovanji. Če so torej naša pričakovanja povezana z našimi osebnimi potrebami (npr. promocija, zaslužek,…), bomo ob vsaki situaciji, ki ne vodi v to smer (in jo bomo videli kot oviro na naši poti), začutili stress in se na vse pretege trudili zadevo obrniti v »pravo« smer (tisto, za katero mi mislimo, da je prava, in vodi k izpolnitvi naših ciljev). Tak pristop pa nam pobere veliko energije in na dolgi rok ne more prinesti uspeha v poslu, še manj pa našega notranjega miru.

Če torej želimo biti pri delu uspešni in hkrati doseči svoj notranji mir, moramo spremniti svoja pričakovanja do tega kar delamo. Ste se kdaj vprašali, zakaj delate tisto kar delate? Je to zato, da bi dosegli neke svoje cilje, ali zato, da bi svoje znanje in sposobnosti dali na razlogao za dobrobiti drugih (organizacije, v kateri ste zaposleni, oziroma strank, za katere delate)? Če čutimo, da služimo nekemu višjemu namenu, lahko delamo bolj sproščeno in si v manjši meri ustvarjamo stres.

Ste se že kdaj vprašali, zakaj ste dobili talente, s pomočjo katerih opravljate svoje delo? Če ne bi imeli talentov, dela zagotovo ne bi mogli opravljati… Je to zato, da boste lažje dosegali svoje sebične cilje, ali zato da z njimi prispevate k skupnemu dobru? Če svoje delo opravljamo zato, da bi nekomu pomagali, nam to na dolgi rok prinese več zadovoljstva pri delu. Hkrati bomo pri delu bolj uspešni (ker je naša motivacija za delo nesebična), kar pomeni, da bodo stranke oziroma delodajalec bolj zadovoljni z nami… Skratka, lahko ustvarimo pozitivno spiralo, ki nas bo bogatila na tako na duhovnem kot tudi na materialnem področju…

Programi bizinaizi

Spremljajte nas

Bizinaizi E-novice