Akademija za osebno in poslovno rast
031 313 032 | info@bizinaizi.si

Kvaliteta življenja in energijska pretočnost

Kaj je kvaliteta življenja?

Lahko bi rekli, da je to vprašanje s katerim se človeštvo ukvarja že več tisoč let. Definicija tega kaj je pravzaprav kvaliteta življenja, se je tudi skozi zgodovino spreminjala. Obstaja veliko različnih definicij o tem kaj je kvaliteta življenja. Ugledna revija Harvard Business Review navaja naslednje kategorije, ki vplivajo na kvaliteto življenja na delu: zdravje in dobro počutje; zaupanje in varnost; uživanje in zadovoljstvo; osredotočenost in postavljanje prioritet; smiselnost dela. Po mnenju Eurostata na kvaliteto življenja vplivajo naslednji dejavniki (po teh dejavnikih Eurostat dela tudi vsakoletne analize za različne države): materialni pogoji bivanja; službena aktivnost; zdravje; izobrazba; prosti čas in socialno življenje; ekonomska in fizična varnost; človeške pravice; naravno in bivalno okolje; splošno doživetje življenja. Na kratko bi lahko rekli, da je kvaliteta življenja posameznika odvisna od treh glavnih dejavnikov: psiho-fizično počutje, urejeno socialno življenje in materialno blagostanje.

Kvaliteta življenja 1

 

Kvaliteta življenja in energijska pretočnost

Osebno imam izkušnjo, da energijska pretočno močno vpliva na zgoraj naštete tri dejavnike, od katerih je odvisna kvaliteta življenja. Pred kratkim sem v uspešnem slovenskem podjetju zaključil osnovni bizinaizi qigong tečaj, ki je trajal skupaj 4 mesece z 15 srečanji po 90 minut. Kljub temu, da smo tečaj imeli v tovarniški menzi 🙂 , so bili udeleženci nad tečajem navdušeni. Povprečna ocena splošnega zadovoljstva udeležencev s tečajem je bila 3,9 od 4. Na tečaju so se udeleženci naučili nekatere qigong vaje, ki vplivajo na energijsko pretočnost telesa in energijskega sproščanja.

Kvaliteta življenja in energijske vaje

 

Po zaključenem tečaju so udeleženci izpolnili anketo, ki je pokazala zanimive rezultate. Vprašanje je bilo koliko je tečaj vplival na različne vidike življenja. V nadaljevanju je povprečna ocena udeležencev za posamezni vidik. Največja ocena je bila 4.

Vpliv udeležbe na tečaju na različne vidike življenja:
1. splošno počutje 3,75
2. zdravstveno stanje 3,75
3. učinkovitost/uspešnost pri delu 3,5
4. odnosi s sodelavci in strankami 3,8
5. obvladovanje časa 3,4
6. obvladovanje stresa 3,9
7. sposobnost koncentracije 3,6
8. partnerski odnosi 3,9
9. odnosi s prijatelji, znanci, družinskimi člani 3,9

Kvaliteta življenja po dejavnikih

Kot je videti iz zgornjih rezultatov, je tečaj najbolj vplival na izboljšanje odnosov (točke 4, 8 in 9), obvladovanje stresa (točka 6) in počutje (točki 1 in 2).

Udeleženci so navedli tudi največje rezultate, ki so jih opazili pri sebi po opravljenem tečaju. Med najbolj odmevnimi rezultati je bilo prenehanje glavobolov, ki jih je udeleženec pred tečajem pogosto doživljal med vikendi (ko je službeni stres popustil). Prav tako so udeleženci pripovedovali o boljših odnosih doma in splošnem boljšem počutju.

Rezultati - kvaliteta življenja

Kaj narediti, da bo naša kvaliteta življenja višja?

Na kratko: naučiti se moramo sprostitvenih tehnik. Iz zgoraj naveden raziskave, ki sem jo naredil, lahko zaključimo, da se je v splošnem kvaliteta življenja udeležencev tečaja izboljšala. Zanimivo je dejstvo, da so med največje rezultate udeleženci všteli večinoma rezultate na področju zdravja in dobrega počutja, v anketi pa so ocenili, da so največji rezultati opazni v odnosih… Mogoče pa nas kakšne bolečine, načeto zdravje ali slabše počutje veliko bolj nagovorijo, kot skrhani odnosi s sodelavci, strankami ali bližnjimi. Se vam zdi, da bi lahko to dvoje med seboj povezali – da na naše počutje (predvsem) vpliva to, kakšne imamo odnose s soljudmi? O tem bom pa pisal kdaj drugič… 🙂

 

Programi bizinaizi

Spremljajte nas

Bizinaizi E-novice